Ashdod English הקבוצה בפייסבוק

דקדוק

אתה מ-פ-ח-ד מדקדוק, אך הפלא ופלא - זהו חברך הטוב ביותר! דקדוק זו הצורה שבה המילים מבוטאות ומובנות.

"I ate cornflakes this morning, but I didn't eat waffles" ב-Past Simple Negative הפועל שלך הופך לשם פועל, בגלל שכולם מבינים מ- "did" שאתה מדבר על היום בבוקר, אתמול, שבוע שעבר, חודש שעבר או שנה שעברה.

המידע

אנגלית היא חלק בלתי נפרד מההשכלה ומהקריירה שלך. כל עוד אתה לומד אתה צעיר. האנגלית שאתה לומד היום היא האנגלית הנכתבת והשגורה בלשונך מחר!

התקשרו עכשיו: 08-865-2895
Copyright © 2008-2023 אלן אטלס, EdD. כל הזכויות שמורות. (WebProm דיזיין ואחסון אתרים)
Bookmark and Share