Ashdod English הקבוצה בפייסבוק

כתיב, איות

למחשב שלך יש בדיקת איות, אך אין לו בדיקת טלפתיה. באנגלית יש הרבה הומונים- מילים הזהות בכתיב ובהיגוי אך שונות במשמעות. לדוגמא:
A pair of genes are responsible for your DNA, but a pair of jeans are what you wear.

המחשב (עדיין!) לא יודע לתקן טעות באוצר המילים.

המידע

אנגלית היא חלק בלתי נפרד מההשכלה ומהקריירה שלך. כל עוד אתה לומד אתה צעיר. האנגלית שאתה לומד היום היא האנגלית הנכתבת והשגורה בלשונך מחר!

התקשרו עכשיו: 08-865-2895
Copyright © 2008-2023 אלן אטלס, EdD. כל הזכויות שמורות. (WebProm דיזיין ואחסון אתרים)
Bookmark and Share