Ashdod English הקבוצה בפייסבוק

תחביר

זוהי הדרך הנכונה לבטא את הרעיונות שלך. אם אתה אומר:
"American paper currency is green" - זוהי הצהרה. כשאתה שואל שאלה, אתה חייב להפוך את הסדר של הנושא והנשוא. במידה ועשית טעות, אנשים לא ידעו אם אתה אומר משהו או מצפה לתשובה. "Is the British pound green, too?"

המידע

אנגלית היא חלק בלתי נפרד מההשכלה ומהקריירה שלך. כל עוד אתה לומד אתה צעיר. האנגלית שאתה לומד היום היא האנגלית הנכתבת והשגורה בלשונך מחר!

התקשרו עכשיו: 08-865-2895
Copyright © 2008-2023 אלן אטלס, EdD. כל הזכויות שמורות. (WebProm דיזיין ואחסון אתרים)
Bookmark and Share