Ashdod English הקבוצה בפייסבוק

אוצר-מילים, לקסיקון

אוצר מילים - זהו העמוד המקשר בין המילים לרעיונות שלך. "desk" ו- "table" הם דברים שונים. "table" זהו שולחן אכילה, סביבו גם נערכים דיונים. "desk" זהו שולחן כתיבה.

המידע

אנגלית היא חלק בלתי נפרד מההשכלה ומהקריירה שלך. כל עוד אתה לומד אתה צעיר. האנגלית שאתה לומד היום היא האנגלית הנכתבת והשגורה בלשונך מחר!

התקשרו עכשיו: 08-865-2895
Copyright © 2008-2023 אלן אטלס, EdD. כל הזכויות שמורות. (WebProm דיזיין ואחסון אתרים)
Bookmark and Share